Hakkımızda

Hakkımızda

Bu platform, her biri kendi alanlarında onlarca yıllık deneyimi biriktiren ama artık bu deneyimlerini  freelance olarak sunan ve sunmak isteyen kıdemli şirket danışmanları, bir ekosistem oluşturmak amacıyla bir araya getiren ve danışmanlığı bulut tabanlı iş modelinde şirketler için ölçeklenebilir ve ulaşılabilir kılan yenilikçi bir yapıdır.

Şirketler için aşağıdaki sorunlara çözüm olmak amacımız:

Pahalı Danışmanlık:
Danışmanlık Türkiye’de, özellikle KOBİ’ler için çıktısı – faydası hemen görülmeyen ve aynı zamanda ölçeklenemeyen ve ölçümlenemeyen bir süreç olarak görüldüğünden pahalı olarak algılanmakta ve korkulmaktadır. Bu platform üzerinde firma ihtiyacı olan uzmanlığı, ihtiyacı olan kadar alacaktır. Bu platform ile danışmanlık dünyasına ilk defa “Kontörlü Danışmanlık” ve “Online İşletme Laboratuvarı” kavramlarını kazandırıyoruz.

Uzmanlık eksikliği:
KOBİ'ler genellikle sınırlı kaynaklara sahiptir ve karmaşık iş konularını ele almak için gereken uzmanlığa erişimleri olmayabilir. Çevrimiçi iş danışmanlığı, KOBİ'lerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için çeşitli alanlardaki uzmanlara erişim sağlar.

Sınırlı bütçe: 
KOBİ'lerin tam zamanlı danışmanlar tutacak veya pahalı danışmanlık hizmetleri için ödeme yapacak bütçeleri olmayabilir. Çevrimiçi iş danışmanlığı, esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar ve işletmelerin ihtiyaç duydukları belirli hizmetler için ödeme yapmasına olanak tanır. 

Zaman kısıtlamaları: 
KOBİ'ler, günlük operasyonlarını yürütürken aynı zamanda tüm iş ihtiyaçlarını karşılamak için zaman bulmakta zorlanabilirler. Çevrimiçi iş danışmanlığı, normal iş akışını bozmadan danışmanlık hizmetlerine erişmenin kolay ve verimli bir yolunu sunar.

Küresel erişim: 
KOBİ'ler küresel olarak genişleme kaynaklarına sahip olmayabilir veya bunu yaparken kültürel ve dilsel engellerle karşılaşabilir. Çevrim içi iş danışmanlığı, dünyanın dört bir yanından danışmanlara ve uzmanlara erişim sağlayarak KOBİ'lerin uluslararası alanda erişimlerini genişletmelerine ve iş yapmalarına olanak tanır.

Dijital dönüşüm
KOBİ'ler, hızla değişen dijital manzaraya ve en son teknolojilere ayak uydurmak için mücadele edebilir. Çevrimiçi iş danışmanlığı, dijital dönüşüm için rehberlik ve destek sağlayarak KOBİ'lerin dijital çağda rekabetçi kalmalarına ve büyümelerine yardımcı olur.


Vizyon

Şirketlerin “Sürdürülebilir başarısına", "küresel rekabet gücüne" ve "akıllı şirket" olmalarına destek veren, Türkiye'nin ilk online şirket kliniği ve analiz laboratuvarı olmak.

Sloganımız, şirketler için hedeflerine giden yolda zoru kolay, ölçümlenebilir ve erişilebilir kılmak!


Misyon

Şirketlerin rekabet güçlerini arttırmak için sürdürülebilir yüksek performanslarına ve akıllı teknolojilerle uyumlu şirket olmalarına,  bulut teknolojilerini kullanarak hızlı ve kolay ulaşılabilir, ölçeklenebilir ve ölçümlenebilir hizmetlerimizle katkı sağlamak.
İ (İnsan ) V (Vizyon ) M (Misyon) E (Entegrasyon)  odaklı olmak!Değerlerimiz

 • Yenilikçi çözüm ortağı olmak
 • Başarıya ortak olmak
 • Adil olmak
 • Şeffaf olmak
 • Sorumluluk almak
 • Hesap verilebilirlik
 • Ölçeklenebilir ve ölçümlenebilir hizmet sunmak
 • Zoru kolay ve erişilebilir yapmak
 • Sürdürülebilir başarıya destek olmak


Sürdürülebilirlik ve Karbon Ayak İzi

2021 yılında Türkiye; dünya genelinde ki ülkeler tarafından, çoğunlukla kabul edilen Paris Anlaşmasını imzalayarak Dünyanın geleceğine yönelik karbon azaltılması konusundaki hususları kabul etmiştir. Bu çalışmalar Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak adlandırılıp; 

Avrupa’yı 2050'de iklimi karbon nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir dizi politika girişimidir. AB'nin 2030 yılı için sera gazı emisyonunu azaltma hedefini 1990 yılı seviyelerine kıyasla en az %50'ye ve %55'e çıkarmak için etki değerlendirmeli bir plan da sunulacaktır. 

Avrupa yeşil mutabakat çerçevesinde vergi mekanizmalarının da düzenlenmesi yapılarak Sınırda Karbon Düzenlenmesi AB tüzüğü olarak açıklanmıştır. Bu çerçevede sınırda karbon düzenlemeleri 2023 yılında başlayacaktır. 

Bu aşamadaki öncelikli sektörler: 

 • Demir-Çelik 
 • Alüminyum 
 • Gübre 
 • Çimento 
 • Elektrik-Elektronik 

Bu sektörlerle birlikte en çok etkilenecek, Avrupa’ya ihracat kalemi çok olan tekstil ve ambalaj sektörü de listede yer alacaktır. 

Peki Ne Yapılmalı?

 • Yeşil mutabakat çerçevesinde Karbon Ayak İzi hesaplama ve doğrulamanın yapılması 
 • Belgelendirme sonrası süreç yönetimi ve finansal yapılandırma 
 • Bölge Teşvikleri 

AB, en önemli ticaret ortağımız. İhracatımızın yaklaşık yarısını AB’ye gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı yayınlanmıştır. Bu planın ihracatta rekabetçiliği güçlendirmesi ve iklim değişikliği politikalarına uyumun sağlanmasına yönelik bir yol haritasına dönüşmesi hepimizin arzusudur. 

Bu doğrultuda 

 1. ISO 14064 sistemlerinin stardardizasyonunda Karbon Ayak İzinin ve Enerji Yönetim Sistemlerinin (ISO 50001) hesaplanması 
 2. Uluslararası akreditasyona sahip Avustria TUV aracılığı ile yapılan hesaplamanın doğrulanarak sertifikalandırılması / Sertifikasyon-Belgelendirme 
 3. ISO 14064 ve ISO 50001 gibi sertifika belgelerinin alınması 
 4. Ticaret Bakanlığı belgelendirme destek ve hibelerinden yararlanmak yapılması gerekenler arasındadır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama

ISO 14064 sistemlerinin stardardizasyonunda Karbon ayak izinin ve Enerji Yönetim Sistemlerinin (ISO 50001) hesaplanması

Sertifikalandırma ve Belgelendirme

Uluslararası akreditasyona sahip Avustria TUV aracılığı ile yapılan hesaplamanın doğrulanarak sertifikalandırılması.

Hibe ve Teşviklerden Faydalanma

Sertifika bedellerinin ISO 14064 ve ISO 50001 25.000 USD kadar %50 hibe

Finansal Yapılandırma

Proje yönetimi çalışması sonucunda yapılacak bir yatırım olursa bu yatırımın değerlendirilmesine yönelik yapılandırma

Yeşil Mutabakat Kapsamında Doğrulamanın Yapılması

 • Karbon Ayak İzi ve Enerji Verimliliği Hesaplanması
 • Sertifika Doğrulaması (Bu konuyla ilgili Uluslararası akreditasyona sahip Austria TUV ile çalışıyoruz) 
 • Belgelendirme Teşviğinin Alınması
  GES yatırımına yönelik Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması Bu aşamada alınacak yatırım teşvik belgesi bölgesel teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Yatırım teşvik Belgelerinin Alınması

Bölge Teşvikleri;

 • Lisanssız güneş̧ enerji santral yatırımlarına sağlanacak 4.bölge teşvikleri ile ilgili 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu karar ile lisanssız güneş̧ enerji santrali (GES) yatırımları yatırım yeri fark etmeksizin 4.bölge teşvikleri kapsamına alındı. 
 • Kurumlar Vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgeler de (5. ve 6. bölgeler) bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.
 • Güneş̧ Enerjisi Sistemi Yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmaktadır. 
 • Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş̧ enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.
 • Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile; "Güneş̧ enerjisinden elektrik üretimi " yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar, yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır. Buradan hareketle 240 KW ve üzerindeki güneş̧ enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.
 • Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar; Güneş̧ enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurtdışından temin edilecek güneş̧ paneli ve güneş̧ paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamına girmemektedir.