7S Organizasyonel Kültür Analizi Neden Yapılmalı?

8 Ağustos 2023 yazan
7S Organizasyonel Kültür Analizi Neden Yapılmalı?
Cepte Danışmanlık

7S Organizasyonel Kültür Analizi Neden Yapılmalı?


McKinsey & Company tarafından popüler hale getirilen 7S Örgüt Kültürü Analizi, bir kuruluşun kültürünü şekillendiren çeşitli unsurları değerlendirmek ve anlamak için kullanılan bir çerçevedir. Yedi temel unsuru inceler: strateji, yapı, sistemler, paylaşılan değerler, beceriler, personel ve tarz. Şirketlerin 7S Organizasyon Kültürü Analizini kullanması için birkaç neden:


Kültür Hizalaması: 7S çerçevesi, şirketlerin arzu ettikleri kültür ile organizasyon içindeki mevcut unsurlar arasındaki uyumu değerlendirmelerine yardımcı olur. Şirketler, strateji, yapı, sistemler, paylaşılan değerler, beceriler, personel ve stil arasındaki etkileşimi inceleyerek kültürlerindeki boşlukları veya tutarsızlıkları belirleyebilir. Bu analiz, mevcut kültürün kuruluşun stratejik hedeflerini destekleyip desteklemediğine dair içgörü sağlar ve tüm unsurları ortak bir amaca doğru hizalamaya yardımcı olur.


Değişim Yönetimi: Kuruluşlar, birleşmeler, satın almalar, yeniden yapılanma veya stratejik yönde kaymalar gibi önemli değişiklikler geçirdiğinde, mevcut kültürü ve bunun etkisini anlamak çok önemlidir. 7S çerçevesi, şirketlerin mevcut kültürün değişim girişimlerini ne kadar iyi desteklediğini veya engellediğini değerlendirmesine yardımcı olur. Kültürel engelleri belirlemek, direnci yönetmek için stratejiler geliştirmek ve organizasyonu istenen kültüre göre hizalamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar.


Örgütsel Etkililik: Kültürün, örgütsel performans ve etkililik üzerinde derin bir etkisi vardır. 7S analizi, şirketlerin kültürlerinin farklı unsurlarının genel performanslarına nasıl katkıda bulunduğunu veya nasıl engellediğini değerlendirmelerini sağlar. Şirketler, her bir unsurun güçlü ve zayıf yönlerini ve aralarındaki ilişkileri değerlendirerek iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve kurumsal etkinliği artırmak için harekete geçebilir.


Yetenek Yönetimi: Kültür, bir organizasyon içindeki yetenekleri çekmede, ilgilendirmede ve elde tutmada önemli bir rol oynar. 7S çerçevesi, şirketlerin çalışanlar için önemli olan kültürel özellikleri anlamalarına ve bunları kuruluşun değerleri ve hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Bu analiz, kültürel bir uyum sağlamak ve çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için işe alım, işe alma, eğitim ve performans yönetimi dahil olmak üzere yetenek yönetimi stratejilerine rehberlik eder.


Birleşmeler ve Devralmalar: Birleşmeler ve satın almalar sırasında, başarılı bir entegrasyon için organizasyon kültürlerini anlamak ve entegre etmek çok önemlidir. 7S çerçevesi, şirketlerin satın alan ve hedef kuruluşlar arasındaki kültürel uyumluluğu değerlendirmesine olanak tanır. Şirketler, benzerlikleri, farklılıkları ve olası çatışma alanlarını belirleyerek, kültürel uyumu ve sorunsuz geçişi destekleyen entegrasyon stratejileri geliştirebilir.


Liderlik Gelişimi: 7S çerçevesi, liderliğin organizasyonel kültürü şekillendirme ve yönlendirmedeki önemini vurgular. Şirketlerin liderlik tarzlarının, davranışlarının ve uygulamalarının istenen kültürle uyumlu olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olur. Bu analiz, kuruluşun hedeflerini destekleyen bir kültürü geliştirmek için gereken liderlik becerileri ve yetkinlikleri hakkında içgörü sağlar. Liderlik geliştirme girişimlerini bilgilendirir ve istenen kültürü şekillendirebilecek ve pekiştirebilecek liderlerin seçilmesine ve geliştirilmesine rehberlik eder.


Özetle, 7S Organizasyon Kültürü Analizi, şirketlerin kendi kültürlerini değerlendirmeleri ve anlamaları için değerli bir araçtır. Kültür uyumu, değişim yönetimi, organizasyonel etkinlik, yetenek yönetimi, birleşme ve satın almalar ve liderlik gelişimi hakkında içgörü sağlar. Şirketler bu çerçeveyi kullanarak kendi kültürlerini teşhis edebilir, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve stratejik hedeflerini destekleyen ve başarıya yön veren bir kültür yaratmak için hedefe yönelik eylemler gerçekleştirebilir.Giriş to leave a comment