193 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 20/B MADDESİ UYGULANMASINA İLİŞKİN
İSTİSNA BELGESİ
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Bakirköy Vergi i Dairi esi i Müdürlüğü
Sayı :E-57832151-120.01.02.04[6630094913]-329951 17.03.2023
Konu : 20/B İstisna Hk.
Sayın GÜLAY SAVAŞ
ATAKÖY 2-5-6. KISIM MAH. NERGİS YOLU SK. ATAKÖY 5.KISIM SİTESİ C8 BLOK NO: 7 İÇ
KAPI NO: 4 BAKIRKÖY / İSTANBUL
İlgi : 16.03.2023 tarih 1224187 sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrrer 20/B maddesi
kapsamında bulunan sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetinizin
gelir vergisinden istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir.
193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesine göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları
üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden
elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin
elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar 1/1/2022 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisinden müstesnadır.
Bu belge, 318 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve
tevkifat uygulaması” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca sosyal içerik üreticileri ve uygulama
geliştiricilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların yatırılacağı hesap açılışında kullanılmak
üzere bankalara ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti
veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan şahsınız
sorumlu tutulacaktır.
İstisnanın uygulanmasında, Genel Tebliğdeki usul ve esaslara uyulmaması halinde gerekli
müeyyidelerin uygulanacağı tabiidir.

Bilgilerinize sunulur.
Erkan KİREZLİ
Vergi Dairesi Müdürü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: TM7X22Z2S Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-ebys
Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No:56 Fatih /İstanbul
İSTANBUL
Bilgi için: Aziz ORAL
Gelir Uzmanı
Telefon No: (0212) 453 82 00 Faks No: (0212) 523 60 62
e-Posta : https://[email protected]/ İnternet Adresi : https://www.ivdb.gib.gov.tr/
KEP Adresi : https://[email protected]/ Telefon No: 0(236)413 53 26/0141
1/1