Yönetim Nedir? Yöneticilik Nedir?

8 Ağustos 2023 yazan
Yönetim Nedir? Yöneticilik Nedir?
Cepte Danışmanlık

Yönetim Nedir? Yöneticilik Nedir?

 

Bu sefer, hayatımızda hepimizin sahip olması gereken en temel yetkinlik olan “Yönetim” yetkinliğinden genel olarak bahsedeceğim. Nedense yönetmek denince birçok kişinin aklına sadece iş hayatı, şirketler ve şirketlerdeki süreçler gelir. Daha büyük pencereden baktığımızda hayatımızda sadece işimizi değil, sosyal hayatımızı, ilişkilerimizi, zamanımızı, müşterilerimizi, projelerimizi, problemlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi de yönetmemiz gerekir.

 Gördüğünüz gibi Yönetim kavramına çok geniş bir perspektiften bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepsinin ardındaki zihin programımız aynı. Yani şunu demek istiyorum: eğer zihnimizde “Yönetmek” denilen konunun programı doğru çalışıyor ve bütünsel şekilde bakabiliyorsak, tek bir program ile her şeyi doğru şekilde yönetmeyi öğrenebiliriz.

 

Kendimin de yaşağıdı deneyim gibi, mühendis, doktor, avukat, biyolog, işletme vb. birçok uzmanlıkta üniversitelerden mezun oluyoruz ama “yönetmeyi” bilmeden mezun oluyoruz. Akademik eğitim sürecimde ne lisansta ne mastırda ne doktora da yönetim üzerine bir ders almadım. İşi bilmenin yani kendi uzmanlıklarımızda bir şeyler yapmanın yeterli olmadığını, yönetmenin tamamen farklı bir olgu olduğunu düştükten tosladıktan sonra aldığım eğitimlerle ve deneyimlerle öğrendim. Herkes işini iyi yapabilir ve yapar da. Herkes iyi yönetemez. Yapmanın yönetmek olmadığını çok derin tecrübelerle öğrendim. Hele iş hayatında yönetmek denince, satış yönetimi, proje yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetiminin ne kadar önemli hatta bazen işin kendisinden daha önemli olduklarını gördüm.

 

O yüzden sizlere şiddetle yönetmeyi öğrenmenizi, anlamanızı, bu konuya gerekli önemi vermenizi önereceğim. Bir de aslında farklı gibi gözüken tüm iş-süreç-zaman-ilişki-müşteri vb. kavramların arkasında çalışan tek bir “yönetim programını” zihninizde doğru bir şekilde oturtursanız, hayatta yönetemeyeceğiniz bir şey kalmaz.

 

Şimdiye kadar sizi yönetenleri, artık siz yönetebilecek hale gelirsiniz. Yönetimin genel tanımları ile bugünkü yazımıza başlayalım.

 

Yönetim Nedir?                                   

 

Yönetim, insanlarla birlikte ve onların aracılığıyla çalışarak hem kurumun hem de elemanlarının kendi bireysel amaçlarına ulaşma süreci olarak tanımlanır.

 

Yönetim Ne Demek?

 

1.    Yönetim, insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için, başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığı ile iş başarma ve amaçlara ulaşmadır. Yönetici, işleri bizzat yapan değil, yapılması gereken işleri planlayan, örgütleyen, koordine eden ve denetleyen kişidir.

2.    İş hayatında, en basit anlatımı ile sorumlu olduğu işletmeyi çalıştıran kişidir. Kurulu sistemin düzgün ve doğru işleyişi yöneticinin işidir. Elindeki mevcut insan kaynağını kullanarak, insanlar vasıtasıyla bir işi yaptırarak o işi devamlı kılar.

 

Yönetici Neler Yapar?

 

 

·         Planlama

·         Kontrol

·         Vizyon ve misyon ilişkisi

·         Liderlik

·         Eğitim, Coaching

·         Bütçeleme    

·         Takım oluşturma

·         Problem çözme

·         Yaratıcılık

·         İletişim

·         Organize etme

·         Hedef saptama

·         Delegasyon

·         Motivasyon

·         Performans değerlendirme

·         Mülakat

·         Arabuluculuk

·         Strateji belirleme

·         vs.....

 

 

Yöneticilik Nedir?

 

Yöneticilik, bir hedefe ulaşmak için görevlerin koordinasyonu sağlamak ve yönetmektir. Bu tür yönetim faaliyetleri, kuruluşun stratejisini belirlemeyi ve mevcut kaynakların uygulanması yoluyla bu hedeflere ulaşmak için personelin çabalarını koordine etmeyi içerir.

 

Yönetimin Temel Özellikleri

 

Amaç Özelliği: Örgütün hayatını sürdürebilmesi için bir amacı olmalıdır. Ancak bu amaç, tüm örgüt üyeleri tarafından benimsenmiş olmalı ve belirlenmiş olmalıdır. Yönetimin tanımında da yer aldığı gibi, belli bir amaca ulaşma vardır.

 

İş Bölümü: Örgütte amaç belirlendikten sonra, bu amacı gerçekleştirmek için örgüt çalışanları arasında seçimler yapılır. Bu seçimler yapılırken amacı gerçekleştirebilmek için yapılması gereken işleri en iyi yapabilecek çalışanlara göre bölümlendirme gerekir. İşler çeşitli parçalara ayrılır ve o işlere göre işinde uzman kişiler seçilir.

 

Yaratıcılık: Yönetim çalışanları yöneltme faaliyetini içerir. Bu faaliyeti gerçekleştiren, yönetici çalışanlarını motive etmelidir. Bu sayede çalışanların yaratıcılıkları ortaya çıkacak ve işte başarılı, verimli olacaklardır.

 

Hiyerarşi Özelliği: Yönetimde, yöneten amaçları yerine getirecek kişileri yönlendiren ve yönetilenler, amaçları gerçekleştirmek için çalışanlar vardır. Yöneten, yönetilenlerin üstündedir. Başka bir deyişle, yönetimde ast-üst ilişkisi, hiyerarşisi bulunur.

Demokratik Özellik: Yönetimde, önemli olan özellik araç gereç olmadan da çalışanlar aracılığıyla amacı gerçekleştirebilmektir. Ancak amaç gerçekleştirilirken, karar almada, uygulamada, kontrolde de çalışanları sürece katmayı gerektirir. Yönetimde birlikte çalışma sağlanması önemlidir.

 

Grup Özelliği: Yönetim iki veya daha fazla kişinin faaliyetlerini içerir. Bu yüzden yönetim bir grup faaliyetidir.

 

İletişim Özelliği: Örgütte yöneticinin hem çalışanlarıyla hem üst yönetimle hem çalışanların çalışanlarla, iletişiminin olması gereklidir. İletişimin olduğu yönetimde, tüm örgüt çalışanları birbirlerini tanır, sorunları daha iyi çözer ve örgüte bağlılıkları fazla olur.

 

 

İyi Bir Yönetici Nasıl Olmalıdır?

 

Şeffaflık

İyi bir yöneticinin özellikleri arasında şeffaflık ilk sıradır. Çünkü çalışanlar sizden kendilerine karşı şeffaf olmanızı bekler. Şirketlerinde neler olup bittiğini ve nasıl yaptıklarını bilmek isterler. Bu açıdan çalışanlar, düzenli olarak doğrudan ve dürüst geri bildirim ve gerçeği şekerle kaplayarak veya zor gerçekleri onlardan saklayarak onları himaye etmeyen bir yönetici beklerler.

Mükemmel İletişim

İyi iletişim becerilerine sahip olmak, muhtemelen iyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler arasındaki en önemli becerilerden biridir. Denetlediğiniz kişilerle düzgün bir şekilde iletişim kuramazsanız, geri kalan beceriler önemli olmaz.

Dinleme Becerisi

Aktif dinleme, iyi bir yöneticinin özellikleri arasında bulunur. İyi bir yönetici, paylaştıklarını tam olarak duyarak ekibinin iç görülerine ve fikirlerine değer verir, saygı duyar ve takdir eder. 

Takım Çalışmasını Takdir Etmek ve Teşvik

Yönetici özellikleri arasında takım çalışmasını takdir ve teşvik etmek bulunur. Ayrıca çalışanlarınızın sizinle bilgi paylaşımında kendilerini rahat hissetmeleri için güvene dayalı bir ilişki kurmanız gerekir.

Tutarlı Olma

İyi bir yöneticinin özellikleri tutarlı olma ile de ilgilidir. Yöneticiler, dürüst tavsiyeler ve memnuniyetle geri bildirimler sunarak ekipleriyle güven ve saygı oluşturabilirler.

Güvenilir Olma

Yönetici özellikleri yöneticilerin, güvenilir ve gizliliğe saygı duymasını da kapsar. Çalışanların liderlerine inanmaları ve yöneticilerinin çalışanlarının çıkarlarını en iyi şekilde düşündüklerini bilmeleri gerekir.

Hedef Belirleme Hareketi

İyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler arasında hedef belirleme becerisi de bulunur. İyi bir yöneticinin sorunları çözmesi ve takımın hedeflerine bağlı olduğunu kanıtlaması gerekir.

Karar Vermek ve Sorumluluğu Kabul Etmek

Yöneticilerin, karar vermede yapılandırılmış, mantıklı bir yaklaşım benimseyerek ekiplerinin ve şirketlerinin yararına kararlar alması önemlidir. İyi bir yöneticideki duygusal zeka, adaleti, empatiyi ve duyarlılığı kullanmayı içerir. Duygusal zeka, bunalmış veya tükenmiş hisseden bir iş arkadaşınızı hissetmenize ve anlayış göstermenize yardımcı olabilir. Empatik bir lider, destek veren liderdir.

 

Çalışanları Ödüllendirmek ve Tanımak

İyi bir yöneticinin özellikleri nelerdir sorusunun bir diğer cevabı çalışanları ödüllendirmek ve tanımaktır. Grubunuzun çeşitliliğini anlamak önemlidir. Ekip üyelerinizdeki farklılıkları ve her birini neyin motive ettiğini öğrenmelisiniz.

Değişme İsteği

Yönetici özellikleri arasında bulunan bir diğer özellik ise değişme isteğidir. İş dünyası sürekli geliştiği için iyi bir yöneticinin onunla birlikte büyümeye istekli olması gerekir. İyi bir yönetici genellikle yeni fikirlere veya işleri yapmanın yollarına açıktır ve değişimi bir engelden ziyade bir fırsat olarak görür.

Çatışma Çözümü

Yönetici özellikleri kapsamında çatışma çözümü de önemlidir. Yöneticiler güçlü iletişim becerilerinin yanında çatışmaların çözümü yetkinliğine de sahip olması gerekmektedir. Yönetmek sadece süreci yönetmek değildir. Yönetmek insan, finans ve zaman olmak üzere hem tüm kaynakları hem de süreçlerin yönetimini gerekli kılar.

Ekibini Güçlendirme ve Motive Etme

İyi bir yöneticinin özellikleri nelerdir sorusunun en önemli cevaplarından biri de ekibi güçlendirmek ve motive etmektir. Yöneticilerin ekiplerini nasıl sağlam tutacaklarını bilmeleri olmazsa olmazlardandır. Bunun için de organizasyonel psikoloji kavramına aşina ve tecrübeli olmaları gerekmektedir.

İleriye Bakma

Muhtemelen bir yönetici olarak sahip olabileceğiniz en önemli beceri, ileriye bakma yeteneğidir. Çalışanını, ekibini, projesini ileriye taşımayan, sürece yaratıcılığını, hayal gücünü taşımayan bir kişi sadece iş yapıyordur, YÖNETMİYORDUR!

Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler

 

İster beş, ister elli çalışanı yönetin, başarılı bir yönetici olmak çok fazla sorumluluk getirir ve başarılı bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden bazıları şunlardır:

 

·         Liderlik

·         Deneyim

·         İletişim

·         Bilgi

·         organizasyon

·         Zaman yönetimi

·         heyet

·         Kendinden emin

·         Saygı duymak

·         Şirket kültürü

 

 

Yöneticinin Rolleri Nelerdir?

 

·         Bireylerarası roller

o   Temsil, liderlik, bağlantı kurma

·         Bilgilendirme rolü

o   İzleme, yayma, grup sözcülüğü

·         Karar alma rolü

o   Girişimcilik, sorun çözme, kaynak dağılımı, müzakere

 

 

Yönetimin Temel Fonksiyonları Nelerdir?

 

En temel düzeyde yönetim, beş genel fonksiyondan oluşan bir disiplindir: planlama, organize etme, kadrolama, liderlik ve kontrol. Bu beş işlev, nasıl başarılı bir yönetici olunacağına dair bir uygulama ve teoriler bütününün parçasıdır.

 

 

Yönetim Biçimleri Nelerdir?

 

Teokratik Yönetim Ne Demek

 

Dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir.

 

Yerel Yönetim Ne Demek

 

Genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi.

 

Monarşik Yönetim Ne Demek

 

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.

 

Federal Yönetim Ne Demek

 

Federal devlet; bu anlamda iç yapıları itibarıyla özerk olan devletlerin (federe devlet) oluşturduğu siyasi bir birliktir. Federe devletlerin her biri kendi ülkesine, anayasasına sahip iken diğer devletlerle olan ilişkilerin düzenlenmesinde yetki federal devlete aittir.

 

Aristokratik Yönetim Nedir

 

Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "soylular sınıfı" anlamında da kullanılmaktadır.

 

Yöneticilik Eğitimi

 

https://www.gulaysavas.com.tr/bireysel-egitimler/liderlik-ve-yoneticilik/

 

Yönetim ve Yöneticilik Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

Etkin Yönetim Ne Demek?

 

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

 

Yönetim Nasıl Yapılır?

 

Bu amaca yönelik olarak da yönetim süreçlerinin hatasız bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Süreçler, yönetimin disiplinli bir şekilde devamına imkan tanıyan olaylar ve hareketlerden oluşmaktadır. İyi bir yönetimin iyi bir yönetici tarafından gerçekleşeceği malumdur. Bu nedenle yönetimde bulunanlarda hasıl olması zorunlu bazı nitelikler bulunmaktadır.

 

Yönetici Kime Denir?

 

Yönetici; mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kişidir. Bir yönetici aynı zamanda girişimci olabilir ya da bir girişimci adına ücret karşılığında bu işi üstlenmiş olabilir.

 

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

 

Yönetim danışmanları, görev yaptıkları iş yerlerinde büyümeyi en üst düzeye çıkarma, nesnel tavsiyelerde bulunma ve değer kazandırma gibi görevlerden sorumludur. İşletme becerilerini kullanır ve gerekli alanlarda uzmanlıklarını ortaya koyarlar.

 

 


Giriş to leave a comment