Ali Yeteroğlu 


Ali Yeteroğlu, ABD'de The University of Tennessee Stratejik Pazarlama Bölümü'nden mezun olduktan ve Boğaziçi Üniversitesinde MBA derecesini aldıktan sonra, Sabancı Üniversitesi’nde Yönetim Sanatı ve Marmara Üniversitesi’nde Eğitimcinin Eğitimi programlarını tamamlamıştır. 

 Medikal sektörde satış tecrübesiyle başladığı kariyerini tekstil, hızlı tüketim sektöründe, medikal sektörde biyoteknoloji alanında ve gıda sektöründe Satış Müdürü, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü, Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür pozisyonları ile devam ettirmiştir. 

 Danışmanımız halen Think Aloud Stratejik Danışmanlık içerisinde Yurtiçi ve Yurtdışı Satış ve Pazarlama, İş Geliştirme ve Stratejik Yönetim konularında çeşitli firmalara danışmanlık, araştırma ve eğitim hizmetleri vermektedir. Bu alanda gerek yönetim gerekse pazarlama alanında strateji çalıştaylarını yönetirken firmaların yol haritalarını çizmelerine destek vermeye devam etmektedir. 

 Altınbaş Üniversitesi’nde MBA programında «İş Geliştirme & İnovasyon» ve «Hikaye ve Fotoğraflarla Pazarlama» dersleri veren Yeteroğlu, eğitim alanındaki tecrübesini Stratejik Yönetim, Liderlik Gelişimi, Inovasyon, Yaratıcılık, Satış&Pazarlama, Araştırma, Duygusal Zeka, Değişim Yönetimi gibi konularda kurumlara eğitimler vererek geliştirmektedir. İngilizce ve Almanca bilen Yeteroğlu aynı zamanda ICF sertifikalı profesyonel koç olarak kurumlara verilen desteklerin yanı sıra kurum yöneticilerine kurumu daha iyi noktaya taşımak için yapılan çalışmalara paralel olarak kendi potansiyellerini ortaya çıkarma yolculuğunda yol arkadaşlığı yapmaktadır.