Aslı Moral

Aslı MORAL ERGİN, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan Orta Doğu Teknik Üniversitesinden master derecesini de alarak iş hayatına TÜBİTAK’ta başlamıştır. 2002 – 2009 yılları arasında TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nde üniversiteler, araştırma merkezleri ve KOBİ’lerde ve Ar-Ge ve inovasyon projelerinin yönetimi konusunda pek çok işbirliği projesinin tasarımını yapmış ve projelerin yürütülmesinde görev almış eğitmenlik ve danışmanlık yapmıştır. 

2010 yılından bugüne başta Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere üniversiteler, valilikler, kalkınma ajansları ve sivil toplum kuruluşları tarafından Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen 30’ü üzerinde projede kıdemli proje yöneticisi, kıdemli iş geliştirme uzmanı ve kıdemli eğitmen olarak görev yapmıştır. 

Uzmanlık alanları, Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi, İş Geliştirme, Rekabet Analizi, Kümelenme, Girişimcilik, Değişim Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Finansal Destek Programlarıdır. 

20 yılı aşkın deneyimini kurucusu olduğu ve İş Geliştirme Direktörlüğünü yaptığı “Stratejik Destek Ofisi İş ve Proje Geliştirme Danışmanlığı” çatısı altında paylaşmaya devam etmeden Aslı MORAL ERGİN, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.