Dr. Banu Yüksel
Stratejik Planlama Uzmanı ve Yönetim Danışmanı 


 ÖĞRENİM BİLGİLERİ 

 • Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans 
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı- Yüksek Lisans
 • Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı-Yüksek Lisans
 • Conley Üniversitesi-Davranış Bilimleri Doktorası 

UZMANLIKLARI:

 • ISO 9001&IS0 14001&ISO 45001&ISO 10002 Baş Denetçisi 
 • IATF 16949:2016 İç Denetçisi 
 • TOBB Oda Borsa Akreditasyon Sistemi Danışmanı 
 • Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanı
  (ISO 9001,ISO 10001, ISO 10002,ISO 45001,ISO 14001,ISO 37001, ISO 26000, ISO 31000, ISO 41001, ISO 55001, ISO 30400, IATF 16949) 
 • YÖK Kalite Yönetmeliği ve Kamu İç Kontrol Standardı Danışmanı Kurumsal/Kişisel Gelişim Eğitimleri Uzmanı 
 • Yazar 
 • Proje Bestekarı  

                                                                         Randevu AlUzmanlık

Kazanım

Referans

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumların stratejik,operasyonel ve teknik
risklerini öngörerek bunları yönetebilme ve bu
esnada da ortaya çıkabilecek fırsatlardan
yararlanabilme kabiliyetini artırmak

Yıldız Teknik Üniversitesi,Onur Air,Antalya
Bilim Üniversitesi,Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı,Port Akdeniz,Hidrodinamik Gemi,Bartın
Üniversitesi,Kahramankazan
Belediyesi,Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği,Gebze Teknik Üniversitesi,Serdar
Plastik,Giresun Ticaret Borsası,Gaziantep
Ticaret Borsası,Ereğli Ticaret ve Sanayi
Odası,Kütahya Ticaret Borsası,Körfez Ticaret
Odası,Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası

ISO 55001 Varlık Yönetimi
Sistemi

Kuruluşların fiziksel ve fiziksel olmayan
varlıklarını en efektif şekilde
yönetebilmelerine ait beceri kazandırmak ve
bakım proseslerini iyileştirmek

Rönesans&Meridiam Holding (MR İşletme
İşletme Danışmanlığı Merkez ile
Bursa,Adana,Elazığ,Yozgat Şehir Hastaneleri )

Stratejik Planlama

Kuruluşların oluşturdukları vizyon ve misyon
doğrultusunda gerçekleştirmek zorunda
oldukları orta ve uzun vadeli stratejik
faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin
performans kriterlerine dönüştürülerek
sürekli iyileştirilmesini takip etmek

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği,Yıldız Teknik
Üniversitesi,Gebze Teknik Üniversitesi,Net
Boru, Serdar Plastik,Giresun Ticaret
Borsası,Gaziantep Ticaret Borsası,Ereğli
Ticaret ve Sanayi Odası,Kütahya Ticaret
Borsası,Körfez Ticaret Odası, Hidrodinamik
Gemi,Kahramankazan Belediyesi,Körfez
Belediyesi,Sakarya Ticaret ve Sanayi
Odası,Unikon

360 Derece Personel Performans
Değerlendirme

Çalışanların performanslarını adil, rasyonel ve
farklı paydaşlardan gelen reel dönütlerle
değerlendirerek turn over değerini azaltmak
ve gerçek yetkinliklerin ortaya çıkarılmasına
hizmet etmek

Parkcam (Ciner)-Kazan Soda (Ciner),Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası,Ereğli Ticaret ve
Sanayi Odası,Kütahya Ticaret Borsası,Körfez
Ticaret Odası,Giresun Ticaret
Borsası,Gaziantep Ticaret Borsası,