Hakan Çağlar

​25 yılı Bankacılık olmak üzere 30 yılın üzerinde Finansal ve Yönetsel Hizmetler alanında iş deneyimine ve uluslararası finansal ve operasyonel yapılandırma derneği TMA Turkey Foyder üyeliğine, aynı zamanda EMCC EQA Mentorlük sertifikasyonuna sahiptir. Bankalarda Kobi ve Ticari segmentlerin genelinde ve alt sektör kategorileri bazında uzmanlaşmayı sağlayacak yeni bir iş, organizasyon kurma ve bunu yaparken satış, pazarlama, tahsis, yönetimleri ile Varlık Yönetimi Şirketlerinin tahsilat yönetiminde call-center ve yasal takip yönetimi gibi uçtan uca tüm süreçleri kurgulayabilme konusunda başarıları ile üst düzey yönetici olarak görev almıştır. İş planı oluşturma, strateji geliştirme, iş modeli ve ürün geliştirme süreçleri içinde politikaların belirlenmesi, karar destek alt yapısının dizaynı ile monitoringi sağlayacak bütünsel yapıyı oluşturma ve uygulamaya alınması yanında geniş saha ekiplerininin performans yönetim kriterlerinin ve gelişim süreçlerinin dizaynı ve yönetimini yapmıştır. Hali hazırda kurucusu olduğu Arkhe Danışmanlık ve Eğitim firması ile firmalara profesyonel olarak aşağıdaki konularda profesyonel hizmet vermektedir. 

Finansal Yönetim: Finansal analiz, bilanço yönetimi, sermaye yönetimi, nakit akışı ve karlılık, yatırım stratejileri, proje finansmanı, finansal yeniden yapılandırma ve konkordato yönetimi 

Strateji/Yönetim: İş planı, strateji ve iş Modeli, şirket vizyonu ve hedeflerini belirleme, rekabet analizi, büyüme stratejileri, 

Satış ve Pazarlama: Ürün ve süreç geliştime, müşteri segmentasyonu, pazar araştırması, satış stratejileri ve performans ölçüm kriterleri oluşturma ve yönetimi

Süreç Yönetimi ve Verimlilik: İş süreçlerinde verimlilik, maliyet yönetimi ve süreç optimizasyonu 

Kurumsal Organizasyon : İşe hedefleri ile uyumlu organizayon yapısı ve kurum kültürü oluşturma ve performans yönetimi 

Eğitim: Satış yönetimi, Ekip yönetimi, Performans yönetimi, Risk yönetimi, Stratejik düşünme ve Problem çözme, Karar alma, Diplomatik lisan ve İkna ana başlıkları altında eğitim, koçluk ve mentörlük.

Dinamik Snippet'iniz burada görüntülenir... Bu ileti, kullanılacak bir filtre ve şablon sağlamadığınız için görüntülenir.