Hilal Özen


Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü bölüm ikincisi olarak bitiren Prof. Dr. Hilal ÖZEN Arkas Lojistik ve Vodafone gibi uluslararası büyük şirketlerde çalıştıktan sonra akademik kariyer yapmaya karar vererek İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde asistan olarak akademik hayatına başlamıştır. 
2011 yılında pazarlama doktorasını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamış, eğitimi sırasında da Chicago DePaul ve Northwestern gibi üniversitelerde konuk akademisyen olarak bulunmuş, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak devam etmiştir. 
2016 yılında akademik tecrübelerini özel sektörde kullanmaya karar vererek özellikle de sağlık sektöründe pek çok markaya dijital pazarlama danışmanlığı yapmış, 2021 yılının başında ise Coreborn firmasının kurucu ortağı olmuştur. Coreborn olarak geliştirdikleri “Matehand-Hastalık Arkadaşım” sosyal medya platformu, “düşenin halinden düşen anlar” mottosuyla bu yolda benzer hastalıklardan ve dertlerden muzdarip kişileri bir araya getiriyor. 
Platform, Özen yönetimindeki Coreborn yazılım ekipleri tarafından yazıldı ve kendisinin WSpark’ın 2021 Teknolojiye damga vuran kadınlar listesine girmesine sebep oldu. Prof. Dr. Hilal ÖZEN halen Trakya Üniversitesinde öğretim üyeliğine devam ederken dijital pazarlama alanında da danışmanlık vermeye devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Dijital Pazarlama
 • Sosyal Medya Pazarlama
 • Dijital Sağlık Hizmetleri
 • Pazarlama Araştırmaları

Akademik Unvanlar:

 • Profesör Doktor: 2023, Trakya Üniversitesi İİBF İşletme - Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD
 • Doçent: 2018, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • Yardımcı Doçent: 2013, İstanbul Üniversitesi
 • Araştırma Görevlisi Doktor: 2011, İstanbul Üniversitesi
 • Araştırma Görevlisi: 2006, İstanbul Üniversitesi

Eğitim Durumu:

 • Doktora: 2011, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı
  • Doktora Tezi: "Geleneksel alışveriş ile internet üzerinden yapılan alışverişte algılanan değerin satın alma niyetine olan etkisinin karşılaştırılması"
 • Yüksek Lisans: 2007, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans Tezi: "İnternetten satın alma davranısı ile risk ve fayda algılamaları arasındaki ilgi"
 • Lisans: 2004, Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme (İng.)Yayınlar:
 • Özen, H. and Kodaz, N. (2014). "Shopping Online Without Thinking: Being Emotional or Rational?" Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26 (1), pp. 78-93. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/APJML-06-2013-0066
 • Okumuş, A., Özen, H., and Kara, G. (2016). "Evaluation of the Objective and Subjective Features of Technological Products: Evidences from Turkish Tablet PC Market." International Journal of Information Technology and Management, 15 (2), pp. 99-117. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJITM.2016.076414
 • ...

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Özen, H. ve Yaşin, B. (2014). "KOBİ’lerin Banka Tercihlerinde Bilgi Portallarının Rolü." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), s. 235-352
 • Kaya, İ. ve Özen, H. (2012). "Geleneksel Mağazalar ile İnternetten Alışverişte Değer Algısı ve Satınalma Niyeti: Bir Karşılaştırma." İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 41(1), s. 13-30.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar:

 • Altıngül, M. ve Özen, H. (2015). “Özel Alısveris Sitelerinde Yasanan Bilissel Çeliski ve Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisi.” 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 • Özen, H. “Uluslararası Pazarlama Çevresi” bölümü. Mehmet İsmail Yağcı, ve Sabiha Kılıç (Editörler), Uluslararası Pazarlama, 2014, Lisans Yayıncılık. s.59-88.