Orhan Ertürk

Eğitmen / Yazar / Mentor (İş Geliştirme, Strateji, Finansal Yönetim)

 Lisans eğitimini Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise çift diploma alarak İstanbul Bilgi Ünv. ve Manchester Business School’da tamamlamıştır.

1990 yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nda mali analist olarak başladığı kariyerinde, Yapı Kredi Leasing ve Siemens Leasing şirketlerinde orta-üst düzey yöneticilik yapmıştır. Kurumsal kariyeri boyunca finans ve reel sektörde faaliyet gösteren farklı kurumlarda sırasıyla mali analist, kıdemli krediler yöneticisi, bölge satış müdürü, direktör ve genel müdür olarak çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 

2020-2023 yılları arasında Marmara Ünv. Endüstri Mühendisliği bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak finans, ekonomi ve stratejik iş geliştirme derslerini vermiştir.

 2023 yılında yayınlanan “Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Döngüsel Ekonomi” kitabının bölüm yazarıdır. https://ekonomimanset.com/ haber portalında köşe yazarı olarak finans ve ekonomi içerikli makaleler yazmaktadır. 

Yenibirlider derneği gelişim programı mentor ekibinin bir parçasıdır. Ayrıca Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şb. mentor-menti proje koordinatörü ve Bilgi Ünv. mezunlar derneğinde ise mentor olarak öğrenci ve mezunlara destek olmaktadır. 

Kurucusu olduğu SWOTA Strateji bünyesinde iş geliştirme ve performans yönetimi konularında eğitimler vermekte ve startup / scaleup girişimlere stratejik yol haritalarında danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunmaktadır. Ayrıca sözleşmeli olarak ulusal ve uluslararası projelerde görev almaktadır. 

Çok sayıda konferans, forum ve webinarda eğitmen, panelist ve konuşmacı olarak yer almıştır. İş dünyasında eşitler arasında tercih edilmeyi başarı olarak gören bir anlayışa sahip olup sonuçlara değil, sebeplere odaklanarak hedefe ulaşılabileceğine inanır.

Ana yetkinlik ve hizmet başlıkları:
• İş Geliştirme ve Stratejik Yol Haritası Oluşturma 
• Girişimcilik ve Yetkinlikler 
• Satış yönetimi, Performans yönetimi, Risk yönetimi, 
• Analiz (Finansal Tablolar, SWOT / PESTLE) 
• Sürdürülebilirlik 
• Kredibilite ve Kurumsallaşma Yolculuğu