Zeki Eser

Insan Kaynaklari ve Yönetim Danismani

Zeki Eser Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1989 yılında Serbest Avukat olarak başlamıştır. 4 yıl sürdürdüğü Serbest Avukatlık sırasında daha çok, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve İş Hukuku alanlarında çalışmıştır.

 1993 yılında Arçelik Buzdolabı İşletmesi’nde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Gerek Arçelik, gerekse Koç Holding bünyesinde birçok projede görev almış, özellikle personelden insan kaynaklarına geçiş sürecini yaşamıştır. Burada; işe alım, iş tanımları, ücret yönetimi, İK bilgi sistemleri, endüstriyel ilişkiler konularında çalışmalar yapmıştır. 


Bunu takiben 1997 yılında Lafarge grubuna geçmiş ve Yibitaş Lafarge İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bu pozisyonda merkez, teknik grup, 6 çimento fabrikası ve 8 hazır beton tesisinden sorumlu olarak çalışmıştır. Ücret yönetimi, HAY, performans, kariyer & yedekleme, eğitim, endüstriyel ilişkiler (Çimento İşveren Sendikası’nı temsilen Toplu İş Sözleşmelerine katılmak), iletişim, şirket kültürü konularında çalışmalar yapmıştır.

Daha sonra Lafarge Türkiye Çimento Grubu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Zeki Eser, Lafarge’ın Türkiye ve Kıbrıs’taki tüm çimento faaliyet alanı insan kaynaklarından sorumlu olmuştur. Lafarge’ın misyon görevlerinde de çalışmış olan Eser, bu kapsamda Lafarge Hindistan İK uygulamaları ve prensiplerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Temmuz 2002 tarihine kadar bu görevde kalan Eser, Lafarge Fransa’nın çeşitli İK projelerinde de görev almıştır.  

Halen kurucu ortağı olduğu İnsanbilim Yönetim Danışmanlığı bünyesinde Predictive Index, Etkin İnsan Yönetimi, Sunuş Teknikleri, İletişim, Performans Yönetimi, Motivasyon, Delegasyon, vb. konularda eğitimler vermekte; Kurumsal Kimlik, Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık yapmakta, ICF üyesi profesyonel koç ve çeviklik koçu olarak bireysel ve kurumsal koçluk desteği vermektedir.