Dijital Dönüşüm

Başarılı bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirmek için nelere ihtiyacınız olduğunu öğrenin.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, bir organizasyon, endüstri veya ekosisteme, tüm düzey ve işlevlerdeki dijital teknolojilerin (her türlü yazılım ve donanım), süreçlerin ve yetkinliklerin aşamalı ve akıllı bir şekilde entegre edilmesi ile yaşanan kültürel, organizasyonel ve operasyonel bir değişimdir.

Dijital dönüşüm, çeşitli paydaşlar (mümkün olan en geniş anlamda müşteriler) için değer ve yeni hizmetler yaratmak, yenilik yapmak ve değişen koşullara hızla uyum sağlama yeteneklerini kazanmak için teknolojileri kullanır.  

Dijital Dönüşüm Teknolojik Altyapının Dönüşümü Değildir. Dijital Dönüşüm, Yeni Bir İş ve Yaşam Kültürüne Geçiştir.

Bir kuruluşun, iş sonuçlarına ulaşmak için dijital dönüşümü yalnızca dijital teknoloji açısından değil, insanlar, kültür ve süreçler dahil olmak üzere bütünsel ele alması gerekir. Bu bakış açısı ile ilerlerse dijital olgunluğa ulaşır.

Dijital Olgunluk Nedir?

Dijital Olgunluk, bir kuruluşun teknolojideki gelişmelere ve değişen trendlere hızlı bir
şekilde yanıt verme yeteneğini ifade eder. Odak noktası, bu yeni yetenekler ve tüketici çıkarları aracılığıyla, rakiplere karşı rekabet avantajı sağlayacak kadar hızlı değer yaratmaktır. Dijital Olgunluk, yeni teknolojiden en iyi şekilde yararlanabilecek araçlara ve insan kaynaklarına yatırım yapılmasını gerektirir.

Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizinin Amacı Nedir?

Dijital olgunluk modelinin amacı, şirketinizin mevcut performansını değerlendirmek ve gelecekteki dijital dönüşümünüz için bir yol haritası sağlamaktır. Bu çerçevede ne kadar gelişmiş olursanız, şirketinizin dijitalleşme çabaları o kadar verimli ve etkili olur.Dinamik Snippet'iniz burada görüntülenir... Bu ileti, kullanılacak bir filtre ve şablon sağlamadığınız için görüntülenir.