Sürdürülebilirlik ve Karbon Ayak İzi

​2021 yılında Türkiye; dünya genelinde ki ülkeler tarafından, çoğunlukla kabul edilen Paris Anlaşmasını imzalayarak Dünyanın geleceğine yönelik karbon azaltılması konusundaki hususları kabul etmiştir. Bu çalışmalar Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak adlandırılıp; 

Avrupa’yı 2050'de iklimi karbon nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir dizi politika girişimidir. AB'nin 2030 yılı için sera gazı emisyonunu azaltma hedefini 1990 yılı seviyelerine kıyasla en az %50'ye ve %55'e çıkarmak için etki değerlendirmeli bir plan da sunulacaktır. 

Avrupa yeşil mutabakat çerçevesinde vergi mekanizmalarının da düzenlenmesi yapılarak Sınırda Karbon Düzenlenmesi AB tüzüğü olarak açıklanmıştır. Bu çerçevede sınırda karbon düzenlemeleri 2023 yılında başlayacaktır. 

Bu aşamadaki öncelikli sektörler: 

 • Demir-Çelik 
 • Alüminyum 
 • Gübre 
 • Çimento 
 • Elektrik-Elektronik 

Bu sektörlerle birlikte en çok etkilenecek, Avrupa’ya ihracat kalemi çok olan tekstil ve ambalaj sektörü de listede yer alacaktır. 

Peki Ne Yapılmalı?

 • Yeşil mutabakat çerçevesinde Karbon Ayak İzi hesaplama ve doğrulamanın yapılması 
 • Belgelendirme sonrası süreç yönetimi ve finansal yapılandırma 
 • Bölge Teşvikleri 

AB, en önemli ticaret ortağımız. İhracatımızın yaklaşık yarısını AB’ye gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı yayınlanmıştır. Bu planın ihracatta rekabetçiliği güçlendirmesi ve iklim değişikliği politikalarına uyumun sağlanmasına yönelik bir yol haritasına dönüşmesi hepimizin arzusudur. 

Bu doğrultuda 

 1. ISO 14064 sistemlerinin stardardizasyonunda Karbon Ayak İzinin ve Enerji Yönetim Sistemlerinin (ISO 50001) hesaplanması 
 2. Uluslararası akreditasyona sahip Avustria TUV aracılığı ile yapılan hesaplamanın doğrulanarak sertifikalandırılması / Sertifikasyon-Belgelendirme 
 3. ISO 14064 ve ISO 50001 gibi sertifika belgelerinin alınması 
 4. Ticaret Bakanlığı belgelendirme destek ve hibelerinden yararlanmak yapılması gerekenler arasındadır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama

ISO 14064 sistemlerinin stardardizasyonunda Karbon ayak izinin ve Enerji Yönetim Sistemlerinin (ISO 50001) hesaplanması

Sertifikalandırma ve Belgelendirme

Uluslararası akreditasyona sahip Avustria TUV aracılığı ile yapılan hesaplamanın doğrulanarak sertifikalandırılması.

Hibe ve Teşviklerden Faydalanma

Sertifika bedellerinin ISO 14064 ve ISO 50001 25.000 USD kadar %50 hibe

Finansal Yapılandırma

Proje yönetimi çalışması sonucunda yapılacak bir yatırım olursa bu yatırımın değerlendirilmesine yönelik yapılandırma

Yeşil Mutabakat Kapsamında Doğrulamanın Yapılması

 • Karbon Ayak İzi ve Enerji Verimliliği Hesaplanması
 • Sertifika Doğrulaması (Bu konuyla ilgili Uluslararası akreditasyona sahip Austria TUV ile çalışıyoruz) 
 • Belgelendirme Teşviğinin Alınması
  GES yatırımına yönelik Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması Bu aşamada alınacak yatırım teşvik belgesi bölgesel teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Yatırım teşvik Belgelerinin Alınması

Bölge Teşvikleri;

 • Lisanssız güneş̧ enerji santral yatırımlarına sağlanacak 4.bölge teşvikleri ile ilgili 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu karar ile lisanssız güneş̧ enerji santrali (GES) yatırımları yatırım yeri fark etmeksizin 4.bölge teşvikleri kapsamına alındı. 
 • Kurumlar Vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgeler de (5. ve 6. bölgeler) bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.
 • Güneş̧ Enerjisi Sistemi Yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmaktadır. 
 • Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş̧ enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.
 • Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile; "Güneş̧ enerjisinden elektrik üretimi " yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar, yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır. Buradan hareketle 240 KW ve üzerindeki güneş̧ enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.
 • Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar; Güneş̧ enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurtdışından temin edilecek güneş̧ paneli ve güneş̧ paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamına girmemektedir.