İş Hayatında Koçluk, Mentörlük ve Yetenek Yönetimi İlişkisi nedir, ne değildir?

“İş hayatında koçluk ya da mentörlük neden gerekli sizce ya da gerekli mi?”
7 Mayıs 2024 yazan
CepteDanısman, Mina Özalp

“Rehberlik, bireyi tanımak , kendisine tanıtmak ve de kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak”.

İş te tam da bu yüzden, işyerinde kişilerin kariyer gelişimi için aslında olmazsa olmazlar arasında bir uygulamadır.

“Coach” kelimesi Fransızca kökenlidir ve “insanları bir yerden diğerine taşıyan araç” anlamına
gelmektedir. Böyle düşününce tam da yerinde kullanılmış bir kelime aslında :)

Koçluk; Bir koçun, bir kişiye potansiyeline ulaşması ve arzuladığı yönde değişmesi için yardımcı olduğu bir süreçtir.

Kısaca, Bir değişim ve liderlik modelidir.

Koçlar, bu konu üzerine eğitim almış, akreditasyonu olan, sertifikalı profesyonellerdir.

Mentor/Mentör (her ikisi de uygun kullanımdır.) kelimesinin kökeni bundan yaklaşık olarak 2.700 yıl önce yazılmış olan Homeros’un büyük eseri Odysse destanına kadar uzanıyor. Tarihte ilk mentörden Odysse’de bahsedilir. Kral Odysse, Truva Savaşına katılmak amacıyla saraydan ayrıldığında, sevdiği oğlu Telemakhos mentörü ile birliktedir. Mentör, Telemakhos’un kendini geliştirmesi için ona destek olmaktadır. İleride babasının yerine geçeceği zamanlar için yol arkadaşı, mentörüdür. 

Günümüzde mentörlük dünyanın her köşesinde bir uygulama alanına sahip. Bunu gözlemlemek için sosyal iş ağlarında #mentör diye bir arama yapmanız yeterli olacaktır.
Bir konuda uzmanlığı ve / veya deneyimi olan bir kişinin, daha az deneyimli bir kişiye belirli bir süre içerisinde rehberlik ettiği, deneyim ve bilgi paylaştığı ve gelişimine destek verdiği bir süreçtir.

Mentörlük, bir öğrenme ortaklığı ve liderlik modelidir.

Mentörlük, bir kuruluşun yeteneklerini çoğaltması ve geliştirmesi için en güçlü yollardan biridir.

İyi Koçluk / Mentörlük İçin, Önemli Bir İpucu;
Önce kendinize koçluk / mentörlük yapın, daha sonra başkalarına. Aynen uçakta önce kendi
maskenizi sonra çocuğunuzunkini takın anonsunda olduğu gibi :) 

Ne zaman Koçluk ne zaman Mentörlük Gerekir?
Çok basit bir şekilde;


Mentörlük

Koçluk

OryantasyonUzmanlık GeliştirmeDavranış GeliştirmeYönetim GeliştirmeEkip ÇalışmasıSosyal SorumlulukKoçluk ve Mentörlüğü detaylandırdıktan sonra; iç içe geçmiş bir süreç olan Yetenek Yönetimine de çok kısaca değinmek gerekir.

Yetenek Yönetimi; kaynaklardaki tanımla, bir organizasyonun insan kaynağı ihtiyaçlarının öngörülmesi ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlık yapılmasıdır. Ama aslında Yetenek Yönetimi, kurumların, en yetenekli çalışanlarını ellerinde tutmak için uyguladıkları bir iş stratejisidir. İşe alım sırasında ihtiyaç olan boşluğun doğru tespit edilerek, alınacak olan personelde bulunması gereken yetkinliklerin belirlenmesi ve işe alım sonrasında bu personelin mevcuttaki yeteneklerinin geliştirilmesine imkân tanınması da, yetenek yönetimi denir.

İnsan kaynakları uygulama ve stratejilerinden bağımsız olarak düşünülemeyecek
olan yetenek yönetiminin aşamaları şunlardır:

Yetenek yönetiminin ilk adımı olan işe alım süreci, nitelikli çalışanı keşfetme ve işe kazandırma aşamasıdır. Ve bu yolculuk; doğru personeli bulmak, elde tutmak, motivasyon ve geliştirme aşamaları ile devam eder. Yetenek Yönetimi ile ayrı düşünülemeyecek bir aşama da; performans değerlendirmedir.

Buraya kadar tüm anlattıklarımızı toparlarsak; koçluğun amacı, kişinin yeteneklerini geliştirmek ve performansını artırmaktır. Mentörlüğün amacı ise uzun vadeli kariyer gelişimidir.

Dolayısıyla şirketlerin günümüzde yetenekleri yönetip, elde tutabilmeleri için şirket içinde koç ya da mentörlere her zamankinden çok ihtiyaçları vardır.

İpek Keskin

Giriş to leave a comment