Avukat Arif Temur

Türk Ticaret ve Şirketler Hukuku ile  Borçlar  Hukuku alanlarındaki deneyim ve çalışmalarına  Uluslararası anlamda tanınan Tmr Legal Avukatlık Bürosu’nun kurucusu olarak başlamıştır. Çalışmaları ağırlıklı olarak  Şirketler ve ticaret hukuku, genel ceza hukuku, bilişim ve devamında e-ticaret hukuku ile  İcra hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. 

Ayrıca yerli ve yabancı girişimlerin Türkiyede yaptıkları yatırımları ile ortaklıkların kurulması ve yeniden yapılandırılması süreçlerinde de danışmanlık vermektedir.

Şirketlere yönelik hizmet başlıkları: 

Konkordato,  Şirket Birleşmesi ve Devralmalar, Şirket Kuruluşu, Şirketlerin Tasfiye Süreçleri, İş Hukuku,  İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet ile Mücadele, İcra ve  Alacak Takibi vb gibi konulardır.